Aanmelding

Tijdens de zwangerschap wordt rond de 20e week van de zwangerschap een echo gemaakt. Een eventuele lip of kaakspleet is veelal voor de geboorte te zien.

Aanmelding

 

Antenataal (voor de geboorte)

Tijdens de zwangerschap wordt rond de 20e week van de zwangerschap een echo gemaakt. Een eventuele lip- of kaakspleet is veelal voor de geboorte te zien. Een gehemeltespleet is meestal niet te zien. Als de schisis middels echografie tijdens de zwangerschap is ontdekt, vindt er een informerend gesprek plaats met een van de kinderartsen van het team, in Hengelo of Enschede.

Postnataal (na de geboorte)

Mocht de schisis ontdekt zijn na de geboorte, dan wordt het kind in de meeste gevallen aangemeld bij het team door de kinderarts. De aanmelding kan plaatsvinden door middel van het sturen van een e-mail naar secretariaat@schisis-team.nlmet daarin vermeld de naam, adres en geboortedatum van het kind en het telefoonnummer van de ouders met daarbij de aard van de schisis en de plaats waar het kind verblijft.

aanmeldingNa de aanmelding zal de medisch maatschappelijk werker contact met de ouders opnemen om een afspraak te maken. Er zal dan een gesprek plaatsvinden met de ouders over de schisis en de mogelijke gevolgen ervan en over de werkwijze van het schisisteam. Op korte termijn zal er dan door het secretariaat contact worden opgenomen om de baby op te roepen voor een eerste consult bij het gehele team.

Contactinformatie

Victor Veau Stichting
Grundellaan 15
7552 EC  Hengelo
06-30377365
secretariaat@schisis-team.nl