Het spreekuur

 

Het spreekuur

De intentie is een open communicatie ter plekke

Het spreekuur is multidisciplinair (verschillende specialisten en deskundigen) en wordt eenmaal per maand gehouden op de vrijdagochtend op de poli van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het ZGT, locatie Almelo.

Een nieuwe patiënt wordt doorgaans op het eerstvolgende spreekuur na de aanmelding gezien. Van elk specialisme is een vertegenwoordiger bij het spreekuur aanwezig. De specialisten (kaakchirurg, orthodontist, kinderarts, KNO-arts en plastisch chirurg) beoordelen de patiënten gezamenlijk in een ruimte.

Tijdens het consult worden vragen van ouders en patiënt beantwoord en overleggen de verschillende specialisten met ouders/verzorgers over eventuele klachten, wensen en het te voeren beleid. De intentie is een open communicatie ter plekke. De logopedist, maatschappelijk werker en fotograaf werken elk in een aparte ruimte. De patiënt maakt met zijn ouders/verzorgers een rondje langs de verschillende disciplines.

Na afloop van het spreekuur is er overleg tussen alle disciplines waarbij alle patiënten nog eens worden besproken.  De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en per brief naar de huisarts en andere betrokken hulpverleners gestuurd. De ouders krijgen eveneens schriftelijk en soms mondeling bericht over de gemaakte afspraken. Een patiënt wordt in principe éénmaal per jaar op het spreekuur gezien, zo nodig vaker, soms minder vaak.

Locatie spreekuur

Poli van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het ZGT, locatie Almelo
tel: 088-7083380

Contactinformatie

Victor Veau Stichting
Grundellaan 15
7552 EC Hengelo
06-30377365
secretariaat@schisis-team.nl