Wat is Schisis

 

Schisis,
wat is dat?

Er zijn verschillende soorten schisis.

De baby kan alleen een spleet in de lip hebben, een spleet in de lip en de kaak, of in zowel de lip, kaak als het gehemelte. De spleet loopt vaak door tot in de neus.

Soms is er alleen een spleet in het gehemelte, aan het gezichtje van het kind is dan niets bijzonders te zien. De spleet kan links of rechts zitten, dan wordt gesproken van een enkelzijdige spleet. Maar ook een dubbelzijdige spleet is mogelijk. De foto’s op deze site laten zien dat er veel varianten van schisis bestaan.

Wat is schisis?

Schisis wordt veroorzaakt door een storing in de ontwikkeling van het gelaat en/of gehemelte. Dit gebeurt al in de derde tot twaalfde week van de zwangerschap. Schisis komt bij ongeveer twee op de duizend kinderen voor, meer bij jongens dan bij meisjes. Hoe een dergelijke storing ontstaat is nog niet precies bekend. Erfelijke factoren evenals omgevingsfactoren spelen een rol.

Schisis, de gevolgen

Schisis heeft gevolgen voor het uiterlijk van het kind. Maar schisis kan ook gevolgen hebben voor het gehoor, de spraak, de neus, de ontwikkeling van de kaak, het gebit en de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Dit betekent dat verschillende specialisten en deskundigen nodig zijn bij de behandeling van het kind met schisis. In de regio Twente en omstreken werken deze specialisten samen in het schisisteam met de naam Victor Veau Stichting, gevestigd in Hengelo.

Door deze multidisciplinaire (verschillende specialisten en deskundigen) aanpak proberen wij het kind de best mogelijke zorg en behandeling te geven. In overleg met u kan besloten worden om klinisch genetisch (erfelijkheids) onderzoek te laten verrichten, omdat schisis soms voorkomt in combinatie met andere afwijkingen. Daar doet de klinisch geneticus zorgvuldig onderzoek naar en tevens kan hij dan de kans op herhaling van een schisis bij een volgend kind aangeven.

Contactinformatie

Victor Veau Stichting
Grundellaan 15
7552 EC Hengelo
06-30377365
secretariaat@schisis-team.nl